Wednesday, 20 August 2014

कॉम्प्युटरवर बोल ना हलके हलके


     आपण आपल्या कॉम्प्युटरवर आपण जे शब्द टाईप करु ते कॉम्प्युटर आपल्याला ते शब्द बोलून दाखवेल या ट्रिकमध्ये आपण एक स्क्रिप्ट तयार करणार आहोत, जी कॉम्प्युटरला आपण टाईप करीत असलेले शब्द बोलायला लावेल.
खालील पध्दतीचा अवंलब करा :-
  • एक नविन नोटपॅडची फाईल ओपन करा आणि खाली दिलेला कोड त्या कॉपी करुन पेस्ट करा.
Dim Message, Speak
Message=InputBox("Enter Your Text","Speak")
Set Speak=CreateObject("sapi.spvoice")
Speak.Speak Message
  • आता दोन नंबरच्या लाईनमध्ये Enter Your Text च्या ऐवजी तुम्हाला जे कॉम्प्युटरला बोलावयाचे आहे ते टाईप करा
  • या नोटपॅट फाईलला Speak.vbs या नावाने सेव्ह करा.
  • नंतर हि फाईल डबल क्लिक करुन रन करा.
  • येथे एक विंडो आपन होईल. यात आपल्याला हवी ती अक्षरे टाईप करुन Ok या बटनाला क्लिक करा.
  • आता तुम्ही टाईप केलेली शब्दे कॉम्पयुटरला बोलतांना ऐकू शकाल.


 VBS फाईल विंडोजच्या Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 या सर्व आवृत्यांवर चालते.

How To send Large File From E - mail

Friends, इमेल का Use आज हर कोई करता है. आज कोई File या फिर Document हो तो हम Use Email से Send करते है. लेकीन जाब File कि Size 2...