Sunday, 2 August 2015

आपल्या कॉम्प्युटरच्या तास्कबारवर वेळेच्या जागी तुमचे नाव सेट करा

आज मी आपल्याला एक वेगळीच ट्रीक सांगत आहे. यात तुम्हाला तुमचे नाव वेळेच्या बाजूला दिसणार म्हणजेच AM & PM  च्या जागी असणार. चला तर मग सुरू करू या.

Start -> Control Pannel ->Regional and Language option -> Additional Setting -> Customize Format Dialog Box ओपन होईल. - Go to TIME tab -> AM symbol आणि PM symbol च्या जागी तुमचे नांव लिहा. नंतर Short Time format च्या ठिकाणी tt hh:mm and Long time format च्या ठिकाणी tt hh:mm:ss सिलेक्ट करावे. शेवटी Apply – Ok.

आता टास्कबारच्या उजव्या बाजुला तुम्हाला काय दिसते ?


How To send Large File From E - mail

Friends, इमेल का Use आज हर कोई करता है. आज कोई File या फिर Document हो तो हम Use Email से Send करते है. लेकीन जाब File कि Size 2...